Finansiellt

Här hittar du information som finansiella rapporter, presentationer, kalender för rapporteringstillfällen och annan finansiell data.

Pressmeddelanden

2019-09-23

Notering på NGM

2019-10-10

NAV-Kurs för september

2019-11-06

NAV-Kurs för oktober

Rapporter

2019-07-01

Delårsrapport

Dokument

Innan du genomför en investering i Fastighetsräntefonden är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.  Du bör förstå de risker som finns med fonden samt hur fonden fungerar. Därför bör du noggrant läsa igenom informationsbroschyren, basfaktabladet samt prospektet och dess tillägg. Du hittar alla relevanta dokument här.

Grundprospekt

Informationsbroschyr

Basfaktablad 

Teckningsanmälan

Tillägg grundprospekt  

Finansinspektionens godkännande av grundprospekt

Finansinspektionens certifikat 

Hållbarhetsinformation

Teaser 

Fonden investerar i lån

Fonden kommer huvudsakligen att investera i syndikerade direktlån genom enkla skuldebrev. Lånen kommer vanligtvis vara emitterade av juridiska personer i Sverige och vara säkerställda med underliggande fastighetspant och med en löptid om maximalt 2 år.

Frågor? Kontakta oss

 +46 (0)8 545 188 80

info@alfakraft.se

Skeppsbron 34

111 30, Stockholm

© 2019 • Fastighetsräntefonden