Sveriges första fastighetsräntefond

 • Säkerställda fastighetskrediter

 • Högkvalitativ portfölj

 • Väletablerade fastighetsutvecklare

Aktiva investeringar 

- Nedan presenteras investeringar som fonden har nuvarande placeringar i.

alt_2låntagare.jpg

Nyproduktion med

centrumnära läge

 • Del av lånebelopp om 15 mkr

 • Årsränta: 12 %

 • Löptid: 16 mån

 • LTC: 74 %

 • LTGDV: 69 %

Säkerheter

 1. Pantbrev i fastigheter

 2. Proprieborgen

 3. Andrahandspant i aktier

Mer info om investeringen

projekt_750x500.jpg

Nyutvecklat villaområde i Sigtuna

 • Del av lånebelopp om 15 mkr

 • Årsränta: 11 %

 • Löptid: Upp till 24 mån

 • LTC: 74 %

 • LTGDV: 59 %

Säkerheter

 1. Bottenpant i fastigheter

 2. Moderbolagsborgen

 3. Aktiepant

Mer info om investeringen

Studio3D-Fresta_park_exterior_3-people.j

Nytt kvarter med hög försäljningsgrad

 • Del av lånebelopp om 20 mkr

 • Årsränta: 10 %

 • Löptid: Upp till 16 mån

 • LTC: 71,6 %

 • LTGDV: 62,6 %

Säkerheter

 1. Bottenpant i fastigheter

 2. Proprieborgen

Mer info om investeringen

Trampolinpark med 12-åriga kontrakt

 • Del av lånebelopp om 20 mkr

 • Årsränta: 9 %

 • Löptid: Upp till 12 mån

 • LTC: 42 %

 • LTGDV: 26 %

Säkerheter

 1. Pant i fastigheter

 2. Moderbolagsborgen

Mer info om investeringen

Under utvärdering

- Nedan presenteras investeringar som fonden utvärderar för framtida placeringar.

byggnation2.jpg

Försålt projekt med

påbörjad stomresning

 • Del av lånebelopp om 13 mkr

 • Årsränta: 9 %

 • Löptid: Upp till 15 mån

 • LTC: 64 %

 • LTGDV: 50 %

Säkerheter

 1. Pant i fastigheter

 2. Proprieborgen

Mer info om investeringen

Låntagare_750_500.png

Skärgårdsnära bostäder under byggnation

 • Del av lånebelopp om 10 mkr

 • Årsränta: 8 %

 • Löptid: Upp till 12 mån

 • LTC: 20 %

 • LTGDV: 17 %

Säkerheter

 1. Bottenpant i fastigheter

 2. Proprieborgen

Mer info om investeringen

översikt_750x500.jpg

Fullt uthyrd fastighet i Helsingborg

 • Del av lånebelopp om 10 mkr

 • Årsränta: 8 %

 • Löptid: Upp till 24 mån

 • Direktavkastning: 4,9 %

 • LTGDV: 79 %

Säkerheter

 1. Pant i fastigheter

 2. Aktiepant

 3. Begränsad proprieborgen

 4. Springing mortgage

Mer info om investeringen

Frågor? Kontakta oss

 +46 (0)8 545 188 80

info@alfakraft.se

Skeppsbron 34

111 30, Stockholm

© 2019 • Fastighetsräntefonden